Cyfrowe leczenie protetyczne 

Nasze centrum zostało wyposażone w skaner wewnątrzustny, który pozwala na wykonanie pełnoceramicznych koron i licówek bez pobierania standardowych wycisków. To zupełnie nowa jakość leczenia protetycznego, które dzięki temu może być komfortowe i precyzyjne. Zastosowanie innowacyjnych technologii umożliwia znaczne skrócenie czasu leczenia protetycznego.

Dzięki użyciu skanera wykonywane są korony cyrkonowe, korony z ceramiki e.max, mosty cyrkonowe, licówki porcelanowe oraz inlaye, czyli nakłady ceramiczne. Po wykonaniu skanu pliki przesyłane są cyfrowo do laboratorium, gdzie technik projektuje pracę protetyczną i następnie jest ona frezowana a na koniec zazwyczaj indywidualnie charakteryzowana przez technika, tak aby uzyskać jak najpiękniejszy i najbardziej naturalny wygląd.

Najważniejsze zalety skanera wewnątrzustnego to również:

  • bardzo dokładne leczenie,
  • dużo wyższy komfort leczenia w porównaniu z wyciskami pobieranymi tradycyjną metodą,
  • uzyskanie przewidywalnego efektu końcowego,
  • możliwość leczenia dla pacjentów, którzy nie tolerują tradycyjnych wycisków.

Zapraszamy na konsultacje! Rejestracja pod numerem tel. 516028533 lub mailowo: kontakt@indexmedica.com


Nasi specjaliści od cyfrowego leczenia protetycznego:

Doktor Ladyga ukończył wiele kursów krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii ogólnej, estetycznej oraz chirurgii stomatologicznej. Należy do Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego.


Doktor Kwieciński uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji, wokół których głównie skupia swoje zainteresowania. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach, seminariach oraz szkoleniach z zakresu endodoncji, stomatologii ogólnej oraz zachowawczej.


Doktor Andrzej Gala w 2003 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dwukrotnie przebywał na stypendiach naukowych w Niemczech: w 1996 i 1998 roku – Uniwersytet w Würzburgu. Opublikował 38 prac naukowych. Jest członkiem PTS (Polskie Towarzystwo Stomatologiczne).