Nasza oferta:

Indywidualny plan leczenia i opieki

Dla zapewnienia najwyższej jakości leczenia w INDEXMEDICA, każdy z Pacjentów posiada swojego osobistego lekarza prowadzącego, który dba o stan zdrowia całej jamy ustnej Pacjenta. Lekarz prowadzący po zbadaniu Pacjenta i konsultacji z innymi specjalistami ustala plan leczenia w zależności od stanu zdrowia Pacjenta oraz jego oczekiwań estetycznych. Regułą jest, że zawsze proponujemy naszym Pacjentom parę sposobów na rozwiązanie danego problemu, różniących się szybkością wykonania, estetyką, trwałością oraz ceną. Pacjent po zapoznaniu się z planem leczenia podejmuje decyzję o sposobie leczenia.

Zespół doświadczonych stomatologów

Najważniejszym dla nas priorytetem jest stan zdrowia naszych Pacjentów dlatego poszczególne etapy leczenia są wykonywane przez lekarzy specjalizujących się w danej dziedzinie stomatologii, pod nadzorem lekarza prowadzącego. Postęp w nowoczesnych technikach leczenia i materiałach stomatologicznych jest olbrzymi. Zespół lekarzy opiekujących się Pacjentami w INDEXMEDICA to doświadczeni eksperci nieustannie kształcący się i doskonalący posiadane umiejętności na szkoleniach i seminariach w kraju i za granicą.

Standaryzacja procedur

Dodatkowo wprowadziliśmy standaryzację procedur leczniczych w ramach danej specjalizacji. Dla Pacjentów oznacza to, że np. niezależnie od tego, który stomatolog będzie wykonywał zabieg, zawsze zostaną zastosowane najnowsze techniki oraz najlepsze materiały. Dzięki takiej organizacji pracy nasi Pacjenci mogą być pewni, że zawsze otrzymują najwyższy poziom usług medycznych.