W roku 1994 ukończyła Wydział Lekarski Oddział Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kliniczny staż podyplomowy odbyła w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Krakowie. Od 1995-2001r. pracowała w ZOZ nr 4 w Krakowie, a od 2001 r. w NZOZ „Pro-Orto-Dent” w Krakowie. W roku 1998 otrzymała tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii ogólnej. W latach 2001-2004 kształciła się w ramach studiów specjalizacyjnych w zakresie stomatologii zachowawczej i endodoncji w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie, gdzie była zatrudniona na stanowisku asystenta.W 2005 r. uzyskała tytuł specjalisty w tej dziedzinie. Jest członkiem PTS (Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego). Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach w zakresie stomatologii zachowawczej i endodoncji.

Informacje dodatkowe

Języki obceniemiecki, angielski
E-mailbiuro@indexmedica.pl
Telefon+48 12 631 11 33
PWZ7064054