Doktor Paweł Namysłowski ukończył  studia medyczne na Oddziale Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Staż zawodowy odbył w Katedrze i Zakładzie Protetyki Akademii Medycznej w Zabrzu (1999–2003). Następnie pracował jako asystent Katedry i Zakładu Dysfunkcji Narządu Żucia ŚLAM. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem. Doktor Namysłowski zajmując się diagnostyką i leczeniem dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia opublikował kilka prac naukowych. W roku 2007 uzyskał tytuł eksperta implantologii przyznany przez DGOI, największą na świecie organizację implantologiczną. W 2009 roku ukończył Curriculum of Oral Implantology na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie. Jednocześnie rozpoczął na Uniwersytecie prestiżowe studia podyplomowe Master of Oral Implantology (MOI).

Uczestniczył w licznych kursach i konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest także członkiem towarzystw Duchlan Gesellschaft fur Orale Implantologie (DGOI), International Congres of Oral Implantology (ICOI), Ankylos Scientific Group, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS), European Assosiation of Dental Implantology (EDI), Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia, Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI).

Doktor Paweł Namysłowski wykonuje zabiegi z zakresu  chirurgii, implantologii i implantoprotetyki

Ukończone kursy

Informacje dodatkowe

Języki obceangielski
E-mailbiuro@indexmedica.pl
Telefon+48 12 631 11 33
PWZ4626029