W roku 2003 ukończył Wydział Lekarski Oddział Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kliniczny staż podyplomowy odbył w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie. Od 2006 roku pracuje jako asystent w Klinice Chirurgii Stomatologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dr Uryga uczestniczył w licznych konferencjach naukowych oraz kursach naukowo-szkoleniowych z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz implantologii. Opublikował 2 prace naukowe. W roku 2012 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W roku 2013, po zakończonych studiach specjalizacyjnych oraz egzaminie państwowym otrzymał tytuł specjalisty chirurgii stomatologicznej.

Informacje dodatkowe

Języki obceangielski
E-mailbiuro@indexmedica.pl
Telefon+48 12 631 11 33
PWZ1867729