W związku z usługami świadczonymi przez podmiot leczniczy INDEXMEDICA i pozyskiwaniem danych osobowym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również „RODO”), uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest: Metropolis S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Starowiślna 91, kod pocztowy: 31 – 052 Kraków, ponadto informujemy że:

  1. Na potrzeby ochrony danych osobowych, przetwarzanych przez administratora został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod nr tel.: +48 516 028 533 lub pod adresem e-mail: rodo@indexmedica.pl .
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu w zakresie przesłanego przez Państwa zapytania, a także realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na wykonywaniu przez administratora marketingu bezpośredniego
  3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Ponadto Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a po tym do czasu doręczeni sprzeciwu na przekazywanie informacji marketingowych.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
  7. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej jednak warunkuje możliwość wykonania usług w tym zakresie.
  8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.