Polityka Prywatności strony https://www.indexmedica.com.pl

 

Szanowni Pacjenci, chcielibyśmy poinformować że w przypadku odwiedzenia naszej strony internetowej, dostępnej pod adresem https://www.indexmedica.com.pl/ oraz naszych profili w mediach społecznościowych, przetwarzamy Państwa dane osobowe.
Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych i dokładamy wszelkich starań, aby przestrzegać
przysługujących Państwu praw. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Indexmedica spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000577405, NIP: 6772392753, REGON:
362557423, adres: ul. K. Czapińskiego 2, 30-048 Kraków, adres korespondencyjny: j.w., dane kontaktowe: numer telefonu: +48 516 028 533 lub
+48 12 631 11 33, adres email: biuro@indexmedica.com  (dalej: Administrator).

Jak można skontaktować się z Administratorem?
Kontakt z Administratorem danych możliwy jest w następujący sposób:
a. listownie, wysyłając przesyłkę na adres Administratora – ul. K. Czapińskiego 2, 30-048 Kraków
b. pocztą elektroniczną na adres: biuro@indexmedica.com,
c. telefonicznie, dzwoniąc na numer: +48 516 028 533 lub +48 12 631 11 33.

Dane Inspektora Ochrony Danych
W naszej spółce powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, czyli osobę odpowiedzialną za
zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, stosowania procedur oraz odpowiadania na
ewentualne pytania związane z przetwarzaniem danych. Mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@indexmedica.com

 

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
W związku z funkcjonowaniem naszej strony internetowej i naszych profili w mediach
społecznościowych, przetwarzamy dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie. Jest to
głownie zależne od tego, z jakich funkcjonalności strony Państwo korzystają i w jakie interakcje z nami wchodzą. Poniżej opisane zostały poszczególne czynności przetwarzania danych.

1) Wizyta na naszej stronie internetowej
Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, przetwarzamy niektóre Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem przez nas z plików cookies na stronie internetowej oraz zapisywaniem danych o wejściu na stronę internetową (logów). W związku z tym przetwarzamy takie dane jak adres IP i dane o urządzeniu, z którego Państwo korzystają, dane o systemie operacyjnym, Państwa lokalizację czy też dane statystyczne dotyczące Państwa aktywności na stronie internetowej.
Dodatkowo, w ramach naszej strony internetowej posiadamy rozwiązania służące do analizy ruchu
na naszej stronie internetowej i tworzenia statystyk w tym zakresie. Opierają się one o usługę Google
Analytics.
Poza tym, za pośrednictwem naszej strony internetowej mogą przekazać nam Państwo dane z własnej inicjatywy – dane wpisywane przez Państwa w formularzach kontaktowych, adres email i numer telefonu
W powyżej opisanym zakresie, podstawą przetwarzania Twoich danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit
a) i f) Rozporządzenia.
2) Kontakt za pośrednictwem danych podanych na stronie internetowej
W sytuacji, gdy korzystają Państwo z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, kontaktują się Państwo z nami telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu danych teleadresowych podanych na stronie internetowej, przetwarzamy Państwa dane osobowe (zawarte w treści formularza, wiadomości e-mail lub podane w czasie rozmowy telefonicznej) w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie i kontakt z Państwem. Dotyczy to również sytuacji gdy korzystają Państwo z możliwości napisania do nas poprzez komunikator serwisu Facebook.
Niezbędność przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie i kontakt z Państwem stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.

3) Prowadzenie działań marketingowych
W związku z funkcjonowaniem naszej strony internetowej oraz profili w mediach
społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram, możemy kierować do użytkowników płatne
reklamy. Robimy to przy wykorzystaniu takich usług jak Google Ads czy Facebook. Reklamy mogą być kierowane w oparciu informacje, które są zbierane przez dostawców wskazanych powyżej usług, takich jak miejsce zamieszkania czy tez fakt wcześniejszego odwiedzenia naszej strony internetowej lub naszego fanpage w mediach społecznościowych. Nie wykorzystujemy szczegółowych informacji dotyczących Państwa osoby w celu kierowania do Państwa komunikatów marketingowych i nie przetwarzamy danych w taki sposób aby mogło to powodować zautomatyzowane podejmowanie decyzji lub istotnie wpływać na Państwa osobę.
Wyświetlanie komunikatów marketingowych ma swoje oparcie w art. 6 ust. 1 lit a) i f) Rozporządzenia.

4) Odwiedzanie naszych profili w mediach społecznościowych
Posiadamy profile w ramach mediów społecznościowych, takich jak Facebook lub Instagram. Jeżeli
odwiedzają Państwo te profile, możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe. Dzieje się to również w związku np. z zostawianiem tzw. polubień i/lub komentarzy pod naszymi wpisami lub pisaniu do nas wiadomości prywatnych. W tym zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe jako administrator, a prawną podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, tzn. zasadność przetwarzania danych w związku z prowadzeniem profili w mediach społecznościowych. Tym samym, podstawą do przetwarzania danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.
Niezależnie od powyższego, dane osobowe, które są przetwarzane w ramach Facebooka lub
Instagrama są również przetwarzane przez Facebook Ireland Limited i spółki powiązane – działają
one w tym zakresie jako odrębny administrator danych osobowych. Jeżeli chcą Państwo wykonywać swoje prawa, które wynikają z przepisów Rozporządzenia, mogą Państwo zwrócić się w tym zakresie do nas lub bezpośrednio do Facebooka

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?
W celu funkcjonowania naszej strony internetowej, mediów społecznościowych oraz w związku
z realizacją działań opisanych powyżej, korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich.
Dlatego podane przez Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom współpracującym z nami
w zakresie IT, pozycjonowania naszej strony internetowej oraz reklamy w Internecie (Devagroup sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Dodatkowo, w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, możemy przekazać Państwa dane osobowe do:
• Google Ireland Limited – podmiot ten ma dostęp do danych osobowych, które przetwarzamy
w związku z tworzeniem statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej oraz
wyświetlaniem reklam w ramach wyszukiwarki Google. Podmiot ten jest spółką zależną od
Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA. Ewentualne przekazanie danych osobowych do USA
może odbywać się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, czyli specjalnej umowy,
której wzór został zaakceptowany przez Komisję Europejską,

 • Facebook Ireland Limited – podmiot ten przetwarza dane osobowe w związku
  z odwiedzaniem naszego fanpage na Facebooku, Instagramie lub kontaktowaniu się z nami
  za pośrednictwem aplikacji Messenger. Podmiot ten jest spółką zależną od Facebook Inc
  z siedzibą w Kalifornii, USA. Ewentualne przekazanie danych osobowych do USA może
  odbywać się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, czyli specjalnej umowy,
  której wzór został zaakceptowany przez Komisję Europejską,
  • Podmiotu, który świadczy na naszą rzecz usługi hostingu poczty elektronicznej oraz programu
  medycznego– jeśli zdecydują się Państwo na przesłanie do nas wiadomości e-mail lub skorzystają
  z rejestracji online, dane zawarte w wiadomości mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu
  usług tego podmiotu.
  Czas przechowywania danych osobowych
  Staramy się przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak długo jest to faktycznie konieczne – po tym czasie je usuwamy. Dlatego chcielibyśmy poinformować Państwa, że co do zasady:
  1) jeżeli są Państwo osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Państwa dane
  osobowe tak długo jak korzystają z naszej strony oraz przez okres jednego roku po jej opuszczeniu,
  2) jeżeli dokonali Państwo rejestracji online i skorzystali Państwo z naszych usług – dane niezbędne dla procesu leczenia przetwarzamy zgodnie z okresem wymaganym prawem dla dokumentacji
  medycznej;
  3) jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzamy dane do momentu cofnięcia tej zgody lub zaprzestania prowadzenia działań, w związku z którymi została
  zebrana taka zgoda,
  4) jeżeli są Państwo osobą, która odwiedziła nasz profil w mediach społecznościowych, pozostawiła
  polubienie lub komentarz pod wpisem w ramach mediów społecznościowych lub napisała do
  nas przez komunikator Facebook / aplikację Messenger, przetwarzamy Państwa dane tak długo jak długo istnieje nasz profil w ramach danego portalu społecznościowego, nie dłużej jednak niż przez czas gdy są Państwo użytkownikiem takiego portalu.
  Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu prawa do:
  1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3) żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5) przeniesienia swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,
  6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,

7) w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – cofnięcia zgody w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na prawidłowość przetwarzania danych przed momentem cofnięcia zgody,
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji
opartego na profilowaniu. Ewentualne kierowanie reklam za pośrednictwem portali społecznościowych może opierać się wyłącznie na ogólnych kryteriach i nie łączy się
z podejmowaniem decyzji.

 

Pliki Cookies
W związku z tym, że odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, na Państwa urządzeniu mogą zostać zapisane stosowane przez nas pliki cookies, tzw. „ciasteczka”. Pliki cookies to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Państwa urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookies możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania przez Państwa z aplikacji lub strony internetowej, czy też informacje o używanym przez Państwa urządzeniu lub oprogramowaniu. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również inne, podobne do plików cookies technologie optymalizujące ich działanie, w związku z którymi może dojść do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli w niniejszej polityce odnosimy się do plików cookies, oznacza to również podobne do plików cookies technologie. Pliki cookies służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.
Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że w przypadku ograniczenia stosowania plików cookies, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez nas może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.