Lek. med. Tomasz Muszyński

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Doktor Muszyński ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Kliniczny staż podyplomowy odbył w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Pierwszy stopień specjalizacji w zakresie anestezjologii uzyskał w roku 1994, a w 1997 roku zdobył II drugi stopień specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Studia podyplomowe ukończył w Europejskiej Szkole Anestezjologii (FEEA, 2001r.) Przez 8 lat obejmował stanowisko asystenta w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez 4 lata był członkiem Rady Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w chirurgii stomatologicznej i stomatologii zachowawczej zdobyte pracując w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie, Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie. Od kilkunastu lat współpracuje z gabinetami i klinikami stomatologicznymi w Krakowie. W ramach Central European Implant Academy współuczestniczy w kursach w zakresie implantologii. Opublikował ponad 70 prac naukowych w polskich oraz zagranicznych czasopismach naukowych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz leczenia bólu ostrego i przewlekłego. Jest autorem i współautorem licznych doniesień prezentowanych na zjazdach krajowych i zagranicznych, prac dotyczących tematyki postępowania okołooperacyjnego w chirurgii szczękowo-twarzowej, laryngologii, leczenia bólu pooperacyjnego oraz toksykologii klinicznej. Należy do Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Jest kierownikiem specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Od 1994r. jest wykładowcą na Wydziale Lekarskim i Oddziale Stomatologii. Prowadzi szkolenia dla lekarzy w zakresie anestezjologii, pierwszej pomocy, intensywnej terapii. Specjalizuje się w chirurgii stomatologicznej oraz stomatologii zachowawczej z zastosowaniem sedacji lub sedoanalgezji.


angielski
+48 12 631 11 33
biuro@indexmedica.com
PWZ: 4566313
29 lat doświadczenia