Lek. dent. Maciej Rączkiewicz

Specjalista chirurgii stomatologicznej

W roku 2006 ukończył Wydział Lekarski Oddział Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kliniczny staż podyplomowy odbył w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie. Pracuje jako asystent w Klinice Chirurgii Stomatologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych oraz kursach naukowo-szkoleniowych z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz implantologii.
W roku 2014, po zakończonych studiach specjalizacyjnych oraz egzaminie państwowym otrzymał tytuł specjalisty chirurgii stomatologicznej.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS oraz ITI – założonej w 1980 r. organizacji skupionej na
implantologii z siedzibą w Bazylei w Szwajcarii (ITI Internetional Team for Implantology).

Doktor Rączkiewicz wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz implantologii, takie jak chirurgiczne ekstrakcje zębów, w tym zębów mądrości, regeneracje kości (w tym z użyciem A-PRF PlateletRichFibrin /
I-PRF InjectablePlateletRichFibrin) oraz sinus-lift czyli podniesienie dna zatoki szczękowej oraz implantacje.  


angielski
+48 12 631 11 33
biuro@indexmedica.com
PWZ: 2322191
17 lat doświadczenia