Dr n. med. Paweł Namysłowski

Master of Science in Oral Implantology (M.Sc.)

Doktor Paweł Namysłowski ukończył studia medyczne na Oddziale Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Staż zawodowy odbył w Katedrze i Zakładzie Protetyki Akademii Medycznej w Zabrzu (1999–2003). Następnie pracował jako asystent Katedry i Zakładu Dysfunkcji Narządu Żucia ŚLAM. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem. Doktor Namysłowski zajmując się diagnostyką i leczeniem dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia opublikował kilka prac naukowych. W roku 2007 uzyskał tytuł Eksperta Implantologii przyznany przez DGOI, największą na świecie organizację implantologiczną. W 2009 roku ukończył Curriculum of Oral Implantology na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. Jednocześnie rozpoczął na Uniwersytecie prestiżowe studia podyplomowe Master of Oral Implantology (MOI).

Uczestniczył w licznych kursach i konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest także członkiem towarzystw Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie (DGOI), International Congress of Oral Implantology (ICOI), Ankylos Scientific Group, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS), European Association of Dental Implantology (EDI), Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia, Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI).  Jest współzałożycielem
i członkiem stowarzyszenia Implant Masters Poland skupiającego implantologów, którzy ukończyli prestiżowe studia podyplomowe na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. 

Doktor Paweł Namysłowski wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii, implantologii i implantoprotetyki. Jest bardzo doświadczonym lekarzem
i wykonuje niezwykle skomplikowane rekonstrukcje wymagające dużej wiedzy i umiejętności. Doktor przeprowadza trudne zabiegi chirurgiczne, takie jak sinus-lift czyli podniesienie dnia zatoki szczękowej, augmentacje, regeneracje kości, resekcje,  ekstrakcje chirurgiczne zębów mądrości oraz pełny zakres leczeń protetycznych oraz rekonstrukcje pełnych łuków zębowych.  


angielski
+48 12 631 11 33
biuro@indexmedica.com
PWZ: 4626029
24 lata doświadczenia

Certyfikaty