Dr n. med., lek. stom. Andrzej Gala

Specjalista Protetyki Stomatologicznej

Doktor Gala w roku 1992 ukończył studia na Wydziale Lekarskim i Oddziale Stomatologii Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie. Staż podyplomowy odbył w ZLO w Krakowie. W latach 1993-2000 był asystentem w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej AM w Krakowie. W latach 2001-2005 pracował jako starszy asystent w Katedrze Protetyki Stomatologiczej Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a od roku 2005 do chwili obecnej na stanowisku adiunkta w tejże jednostce. W latach 1995-2001 kształcił się zawodowo w ramach specjalizacji z stomatologii ogólnej (I st.) oraz protetyki stomatologicznej ( II st.). W 2001 roku otrzymał tytuł specjalisty Protetyki Stomatologiczej. W 2003 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dwukrotnie przebywał na stypendiach naukowych w Niemczech: w 1996 i 1998 roku – Uniwersytet w Würzburgu. Opublikował 46 prac naukowych. Jest członkiem PTS (Polskie Towarzystwo Stomatologiczne).

Doktor specjalizuje się w leczeniu protetycznym. Wykonuje korony pełnoceramiczne, cyrkonowe lub z ceramiki e.Max, mosty na zębach oraz mosty na implantach jak również skomplikowane rekonstrukcje całego łuku zębowego na implantach.  


angielski, niemiecki, rosyjski
+48 12 631 11 33
biuro@indexmedica.com
PWZ: 4560544
31 lat doświadczenia