Dr n. med. Lek Anna Przeklasa- Muszyńska

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

W roku 1990 ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. W 1997 roku uzyskała specjalizację w zakresie anestezjologii
i intensywnej terapii. W 2001 roku ukończyła studia podyplomowe w Europejskiej Szkole Anestezjologii. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2004 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2009 roku ukończyła studia podyplomowe “Medycyna bólu”.

Od 1992 roku pracuje w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie jako adiunkt w Zakładzie Badania I Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii I Intensywnej Terapii. Prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, leczenia bólu I anestezjologii dla lekarzy i studentów. Prowadzi również wykłady na kursach i studiach organizowanych przez Komitet Europejskiej Edukacji w Anestezjologii .

Doktor Anna Przeklasa – Muszyńska opublikowała 120 prac naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach. Jest autorką licznych doniesień prezentowanych na krajowych i zagranicznych zjazdach, dotyczących tematyki postępowania okołooperacyjnego w chirurgii głowy i szyi, leczenia bólu ostrego i przewlekłego. Należy do Polskiego Towarzystwa Anestezjologii
I Intensywnej Terapii, Polskiego Towarzystwa Badania I Leczenia Bólu oraz International Association for the Study of Pain.


 
+48 12 631 11 33
biuro@indexmedica.com
33 lata doświadczenia