Personel

W centrum stomatologii estetycznej INDEXMEDICA pracuje zgrany zespół doświadczonych lekarzy zajmujących się wszystkimi, niezbędnymi do prowadzenia kompleksowego leczenia stomatologicznego, specjalnościami – stomatologia zachowawcza, endodoncja, protetyka, chirurgia, pedodoncja oraz periodontologia.

Sześciu naszych lekarzy jest dyplomowanymi specjalistami w danej dziedzinie stomatologii lub medycyny. To oznacza, że oprócz studiów stomatologicznych ukończyli oni drugie, zazwyczaj również pięcioletnie studia specjalizacyjne z danej dziedziny stomatologii (lub medycyny - w przypadku specjalistów anestezjologów).

Czterech naszych lekarzy posiada dodatkowo tytuł doktora nauk medycznych (Dr Andrzej Gala, Dr Paweł Namysłowski, Dr Daniel Uryga, Dr Anna Przeklasa - Muszyńska).

Dzięki wąskiej specjalizacji nasi fachowcy mają możliwość nieustannie podwyższać stopień swoich umiejętności i kwalifikacji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami stomatologii europejskiej i światowej.

Jesteśmy dumni, że oferujemy Państwu kompleksową opiekę stomatologiczną prowadzoną przez tak doświadczone i wybitne grono specjalistów.

Lek. stom.
Łukasz Kwieciński

Zastępca kierownika medycznego


Dr n. med.
Paweł Namysłowski

Master of Science in Oral Implantology (M.Sc.)


Lek. dent. Maciej Rączkiewicz

Specjalista chirurgii stomatologicznejDr n. med., lek. stom.
Andrzej Gala

Specjalista Protetyki Stomatologicznej


Lek. stom.
Monika Żołnierz

Specjalista Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji


Lek.stom
Agnieszka Halko – Gąsior

Specjalista PeriodontologiiLek. med.
Tomasz Muszyński

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Dr n. med. Lek
Anna Przeklasa- Muszyńska

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Manager centrum