Na świadczone usługi stomatologiczne w INDEXMEDICA Pacjenci otrzymują gwarancję według następujących zasad (wyciąg z warunków gwarancji):

 • wypełnienia kompozytowe – 3 lata (z wyłączeniem wypełnień kompozytowych w rejonie szyjki zęba, gdzie gwarancja wynosi 1 rok)
  W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu (brak tzw. stref podparcia) gwarancji udzielamy na 12 miesięcy (po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 3 lat - z wyjątkiem wypełnień w okolicy przyszyjkowej zęba). W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez lekarza prowadzącego.
 • odbudowa zrębu zęba i wkłady koronowo-korzeniowe - 2 lata
  W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu (brak tzw. stref podparcia) gwarancji udzielamy na 6 miesięcy (po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 2 lat). W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez lekarza prowadzącego.
 • mosty, korony, protezy szkieletowe (z wyłączeniem zużywalnych elementów retencyjnych oraz elementów akrylowych) - 2 lata
  W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu (brak tzw. stref podparcia) gwarancji udzielamy na 12 miesięcy (po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 2 lat). W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez lekarza prowadzącego.
 • sztywne szyny periodontologiczne i relaksacyjne, protezy akrylowe – 1 rok
  W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu (brak tzw. stref podparcia) gwarancji udzielamy na 6 miesięcy (po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 1 roku). W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez lekarza prowadzącego.
  Usługa gwarancyjna może zostać wykonana jedynie wówczas gdy pacjent zgłosi się celem jej przeprowadzenia do 30 dni od momentu jej wystąpienia.
 • implanty zębowe – dożywotnia gwarancja na wady materiałowe, 5 lat gwarancji na utrzymanie implantu w kości.
  W przypadku utraty implantu lub uszkodzenia implantu wymagającego jego usunięcia, w okresie do 5 lat od jego wszczepienia, pacjent decydujący się na ponowne wszczepienie implantu, otrzymuje śrubę implantologiczną gratis w ramach gwarancji, zgadza się natomiast na pokrycie kosztów ewentualnych dodatkowych procedur chirurgicznych w zakresie ustalonym z lekarzem prowadzącym oraz pokrywa koszt laboratoryjnego wykonawstwa nowej nadbudowy protetycznej.

W/w gwarancja uzyskuje ważność od momentu zakończenia realizacji planu leczenia oraz przy regularnych wizytach kontrolnych (co 6 miesięcy), podczas których higienistki stomatologiczne oczyszczą z kamienia i osadu oraz wykonają fluoryzację zębów, a lekarz dokona przeglądu. Warunki gwarancji mogą być ograniczone w sytuacji bardzo złego stanu higieny jamy ustnej Pacjenta wynikającego z świadomego zaniedbania i nie stosowania się do zaleceń higienicznych lekarza prowadzącego.

Gwarancja nie obejmuje:

 • leczenia endodontycznego (kanałowego)
 • tymczasowych wypełnień i tymczasowych prac protetycznych
 • uszkodzeń rekonstrukcji protetycznych na skutek ich niewłaściwego użytkowania, nie leczonych dysfunkcji (chorób) stawów skroniowo-żuchwowych, chorób systemowych takich jak cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stanów po leczeniu radio- lub chemioterapią oraz korekt wykonywanych poza INDEXMEDICA.
 • pogorszenia estetyki uzupełnień protetycznych wskutek zaniku, recesji, przerostu lub rozrostu dziąsła
 • przebarwienia uzupełnień akrylanowych lub kompozytowych wskutek palenia tytoniu lub spożywania intensywnie barwiących pokarmów
 • uszkodzeń mechanicznych prac protetycznych
 • prac, przy których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta

Indexmedica nie udziela gwarancji na naprawy prac protetycznych np. dostawienie zęba, sklejenie protezy, podścielenie protezy, naprawa protezy, naprawa licowania koron/mostów wykonanych w trybie pozagwarancyjnym. Indexmedica nie ponosi kosztów transportu ani żadnych innych wynikających z pobytu Pacjenta w Polsce podczas leczenia gwarancyjnego. Dodatkowe usługi nie dotyczące reklamacji a wykonywane podczas leczenia gwarancyjnego są odpłatne. Usługa gwarancyjna może zostać wykonana jedynie wówczas, gdy pacjent zgłosi się celem jej przeprowadzenia do 30 dni od momentu jej wystąpienia.