Na świadczone usługi stomatologiczne w INDEXMEDICA Pacjenci otrzymują gwarancję według następujących zasad:

  • wypełnienia kompozytowe – 3 lata (z wyłączeniem wypełnień kompozytowych w rejonie szyjki zęba gdzie gwarancja wynosi 1 rok)
  • mosty, korony, wkłady koronowe i koronowo-korzeniowe, protezy szkieletowe (z wyłączeniem zużywalnych elementów retencyjnych oraz elementów akrylowych) – 3 lata
  • sztywne szyny periodontologiczne i relaksacyjne, protezy akrylowe – 1 rok
  • leczenie implantologiczne – 5 lub 10 lat w zależności od czasu gwarancji producenta (gwarancja obejmuje wady materiałowe bez kosztów zabiegów leczniczych w zakresie kości i tkanek miękkich. Zabiegi te mogą być konieczne do przeprowadzenia ze względu na nieprzewidywalną reakcję organizmu na szczep i następowe jego obciążenie).

W/w gwarancja  uzyskuje ważność od momentu zakończenia realizacji planu leczenia oraz przy regularnych wizytach kontrolnych (co 6 miesięcy), podczas których higienistki stomatologiczne oczyszczą z kamienia i osadu oraz wykonają fluoryzację zębów, a lekarz dokona przeglądu. Warunki gwarancji mogą być ograniczone w sytuacji bardzo złego stanu higieny jamy ustnej Pacjenta wynikającego z świadomego zaniedbania i nie stosowania się do zaleceń higienicznych lekarza prowadzącego. Gwarancja nie obejmuje:

  • leczenia endodontycznego (kanałowego)
  • tymczasowych wypełnień i tymczasowych prac protetycznych
  • uszkodzeń rekonstrukcji protetycznych na skutek ich niewłaściwego użytkowania, nie leczonych dysfunkcji (chorób) stawów skroniowo-żuchwowych, chorób systemowych takich jak cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stanów po leczeniu radio- lub chemioterapią oraz korekt wykonywanych poza INDEXMEDICA

Karta gwarancyjna 03 Karta gwarancyjna 02 DentalImplantPass Karta gwarancyjna 01