RVG – radiowizjografia (rentgen cyfrowy)

RTG pantomograficzne („panorama”)

Kamera wewnątrzustna

TK tomografia komputerowa (przed leczeniem implantologicznym)


Diagnostyka radiologiczna

Naszym Pacjentom oferujemy tomograf stomatologiczno – laryngologiczny.

 • Możliwość wykonania badań pantomograficznych oraz 3D.
 • Redukcja dawki o 75-90% w stosunku do tradycyjnych urządzeń CT (tomografii spiralnej)
 • Wyjątkowa precyzja w obrazowaniu 3D i rzeczywiste pomiary w skali 1:1
 • Opcja krótkiego czasu ekspozycji minimalizująca ryzyko poruszenia się pacjenta i konieczność ponownego wykonania badania
 • Dostosowanie warstwy obrazowania do budowy morfologicznej pacjenta
 • Wygodne pozycjonowanie pacjenta – lekarz i osoba badana stoją naprzeciwko siebie.
 • Proste udostępnianie badań na płytach CD pozwalające na komunikację z lekarzami i pacjentami.

Podstawą efektywnego leczenia jest jak najlepsza diagnostyka. Naszym Pacjentom oferujemy najnowocześniejszy cyfrowy system obrazowania radiologicznego:

 1. RVG (radiowizjografia, zdjęcia rtg punktowe zębów tzw. rentgen punktowy), czyli cyfrowy rentgen o zminimalizowanej dawce promieniowania, co umożliwia wykonywanie bez ryzyka wielu zdjęć.
 2. RTG pantomograficzny (zdjęcia rtg panoramiczne zębów tzw. rentgen panoramiczny), popularnie nazywany „panoramą”, gdyż umożliwia ocenę całego stanu uzębienia łącznie ze stawami skroniowo-żuchwowymi oraz zatokami szczękowymi. Badanie to jest niezbędne do oceny stanu zębów pacjenta oraz do zaplanowania leczenia. Dzięki uwidocznieniu wszystkich zębów wraz z strukturami sąsiadującymi jest niezwykle cennym badaniem przesiewowym umożliwiającym wczesne wykrycie zmian patologicznych w kościach szczęki i żuchwy, a także w stawach skroniowo-żuchwowych oraz w zatokach szczękowych.
 3. TK (Tomografia Komputerowa) – Nasza przychodnia wyposażona jest w tomograf z systemem obrazowania radiologicznego dostępnym obecnie na rynku. Urządzenie posiada Inteligentny System Kontroli Dawki – optymalne dostosowanie dawki do typu badania, gwarantujące obrazowanie w wysokiej rozdzielczości przy najmniejszej możliwej dawce. Badanie tomograficzne jest niezbędne przed leczeniem implantologicznym oraz w przypadku niektórych procesów chorobowych kości szczęk i żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych oraz zatok szczękowych. Pacjentów chcących wykonać zdjęcie pantomograficzne oraz tomografię komputerową prosimy o posiadanie przy sobie aktualnego skierowania na wykonanie powyższych zdjęć.

Bezpieczeństwo badań radiologicznych

Podobnie jak w przypadku innych procedur medycznych, decyzję o badaniach rentgenowskich należy podjąć po uprzednim zebraniu informacji o pacjencie w postaci wywiadu lekarskiego i oceny jego stanu. Ważne jest racjonalne kierowanie pacjentów na badania radiologiczne oraz używanie do rentgenodiagnostyki nowoczesnego sprzętu zapewniającego stosowanie minimalnych dawek promieniowania RTG. W naszej pracowni dysponujemy najnowszym sprzętem do rentgenodiagnostyki, a nasz personel jest przeszkolony w stosowaniu minimalnej ilości promieniowania niezbędnej do uzyskania oczekiwanych wyników. Podczas każdego badania pacjent jest zabezpieczony fartuchem ołowianym.

Ciąża a badania rentgenowskie

Tak jak w każdym aspekcie opieki medycznej, bardzo duże znaczenie ma informacja o tym, że pacjentka jest lub może być w ciąży. Poinformowanie radiologa o ciąży lub możliwości bycia we wczesnej ciąży jest ważne, gdyż umożliwia zaplanowanie diagnostyki w sposób najlepszy zarówno dla matki, jak i dla dziecka.
Zasadniczo ciąża jest przeciwwskazaniem do wykonania badań z zastosowaniem promieniowania X. Wykonanie takich badań u kobiet w ciąży jest ograniczone wyłącznie do niezbędnych przypadków. Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie badania TK przed rozwiązaniem, powinno ono być wykonane z zapewnieniem maksymalnej ochrony płodu przed promieniowaniem.

Wewnętrzna kontrola jakości w pracowni RTG

Zgodnie z najnowszymi wymogami prowadzimy w naszej pracowni regularnie testy podstawowe aparatów.

Posiadamy zestaw specjalnych fantomów stomatologicznych do przeprowadzania podstawowych testów fizycznych zgodnych z Polską Normą PN-EN 61223-3-4 oraz Europejską Dyrektywą o Urządzeniach Medycznych. Przy pomocy tych fantomów Inspektor Ochrony Radiologicznej INDEXMEDICA wykonuje comiesięczne testy między innymi pomiaru dawki i rozdzielczości przestrzennej aparatów.
W naszej pracowni wykonywane są również coroczne testy specjalistyczne sprawdzające szczegółowo poprawność i bezpieczeństwo pracy aparatów RTG.
Dzięki pełnej kontroli możemy utrzymywać standard naszych usług na najwyższym poziomie stale zapewniając naszym pacjentom maksymalny poziom bezpieczeństwa radiologicznego.
Wszystkie nasze urządzenia posiadają wymagane w Polsce świadectwa jakości i zostały dopuszczone prawnie na rynek polski co zostało potwierdzone przez Inspektorat Wojewódzkiego Ośrodka Nadzoru Sanitarno- Epidemiologicznego w Krakowie. Serdecznie zapraszamy do naszej pracowni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 19.00. Nie wymagamy wcześniejszej rejestracji na badania.

"Bezpieczeństwo naszych Pacjentów jest dla nas najważniejsze."Kamera wewnątrzustna

Jako standardową procedurę diagnostyczną, poza zdjęciami RVG, stosujemy badanie kamerą wewnątrzustną. Wszystkie stanowiska są wyposażone w duże monitory ciekłokrystaliczne na których nasi Pacjenci (jeżeli sobie tego życzą) mogą obserwować stan swojego uzębienia oraz wykonywany zabieg.

Badania mikrobiologiczne i histologiczne

W razie wskazań zapewniamy także pełną diagnostykę bakteriologiczną (infekcja bakteryjne), mykologiczną (infekcje grzybicze) oraz histopatologiczną (analiza tkanek usuniętych, np. podczas zabiegów chirurgicznych).

Tomografia komputerowa

Naszą przychodnię wyposażyliśmy w sprzęt diagnostyczny marki Kodak, dedykowany dla stomatologów i obrazowania wewnątrzustnego. Aparat ten gwarantuje bezpieczeństwo naszych pacjentów przed narażeniem na niepotrzebne promieniowanie rentgenowskie, a nam pozwala szybko i precyzyjnie diagnozować wszelkie problemy.
Posiadamy tomograf doskonały do celów stomatologicznych i laryngologicznych. Wysoka jakość obrazów pozwala idealnie zaplanować leczenie, zaś niska dawka promieniowania zapewnia pacjentom maksymalne bezpieczeństwo.

Oprócz tego oferujemy:
 • Badania bakteriologiczne i mykologiczne
 • Badania histopatologiczne (biopsje i wycinki)
Uprzejmie prosimy o telefoniczne potwierdzanie chęci wykonania badania RTG ze względu na krótszy czas pracy pracowni RTG w niektóre dni.

Dowiedz się więcej o diagnostyce RTG