Choroby dziąseł


Kiretaż

Coraz więcej pacjentów boryka się z chorobami przyzębia, czyli paradontozą. Jednym z zabiegów leczenia tego typu dolegliwości jest kiretaż, mający na celu eliminację bakterii oraz ognisk zapalnych i poprawę komfortu życia oraz ogólnego stanu zdrowia.

Chirurgia periodontologiczna

Współczesna periodontologia działa w obszarze chirurgii regeneracyjnej i chirurgii plastycznej. Zabiegi periodontologiczne wykonywane są na przyzębiu. Pacjenci borykający się z nabytymi skutkami pourazowymi i pozapalnymi w obrębie miękkich tkanek i wyrostka zębodołowego, czy mający problem patologii anatomicznych kwalifikowani są do zabiegów z periodontologii - chirurgii plastycznej.

Choroby przyzębia

Choroby jamy ustnej dotyczą nie tylko zębów, ale także przyzębia. Przyzębie otacza i utrzymuje ząb w zębodole. Schorzenia przyzębia, obok próchnicy są najczęstszą przyczyną utraty zębów.

Protetyka


Protezy zębowe - rodzaje

Protezy zębowe to ruchome uzupełnienia w przypadku częściowych braków zębowych lub całkowitego bezzębia. Są one projektowane indywidualnie do warunków panujących w jamie ustnej.

Most na szklanym włóknie

Most adhezyjny stosowany jest w przypadku niewielkich braków międzyzębowych. Daje dobry efekt estetyczny. Może być wykonany z kompozytu mającego większą wytrzymałość.

Facebook
Instagram